Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží u společnosti Burik, s.r.o. se sídlem Brigádnická 1512, 735 41 Petřvald, IČ: 29445426, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 53671 (dále jen „společnost“).

II. Poptávka, objednávka a uzavření smlouvy

 1. Prvotní nezávazná poptávka probíhá obvykle e-mailem nebo telefonicky. Na základě poptávky vytvoří obchodní oddělení cenovou nabídku. V případě akceptace ceny je zákazníkovi zaslán elektronický objednávkový formulář k vytvoření závazné objednávky. Zároveň je zákazníkovi zaslán grafický návrh výrobku, po dohodě může být i ve více variantách. Pokud prvotní grafický návrh nevyhovuje, je tento dále upraven dle specifikací zákazníka
 2. Zákazník je povinen specifikovat svou objednávku úplně, a to včetně údajů o počtu objednaných kusů, velikostech apod.
 3. Společnost si vyhrazuje právo umístit viditelně na každém jednotlivém kusu výrobku své logo, jako označení výrobce, jak je obecnou zvyklostí.
 4. Konečná grafická verze je ta, kterou zákazník potvrdí jako definitivní. Tímto potvrzením je objednávka považována za závaznou. Veškeré další změny ze strany zákazníka podléhají souhlasu společnosti. V případě že zákazník trvá na změnách a s výrobou již bylo započato, je zákazník odpovědný za výdaje, které se započetím výroby vzniknou. Na tyto náklady bude zákazník upozorněn a budou zohledněny v konečném vyúčtování.
 5. Zákazníkem učiněná objednávka včetně odsouhlasení cenového a grafického návrhu je považována za návrh na uzavření smlouvy (dle jednotlivých případů smlouvy kupní nebo smlouvy o dílo) na zboží uvedené v objednávce. Smlouva týkající se výroby a dodání zboží uvedeného v objednávce je mezi společnosti a zákazníkem uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany společnosti zákazníkovi.

III. Grafická příprava

 1. Grafiku, loga a další podklady musí být dodány ve vektorovém formátu (cdr, ai, eps, pdf), bitmapy v minimálním rozlišení 300 dpi (jpg, tif, pdf). Barvy je nutné specifikovat ve formátu CMYK, případně PANTONE. Zákazník má možnost vybrat si z designů společnosti nebo vytvořit návrh vlastní.
 2. Společnost nenese zodpovědnost za loga dodaná zákazníkem. Za použití, umístění a práva k logům umístěným na výrobku nese plnou zodpovědnost zákazník.

IV. Dodání, převzetí zboží

Zboží je možno převzít těmito způsoby:

 • Osobně v sídle společnosti,
 • přepravní společností PPL,
 • českou poštou – balík do ruky,
 • v rámci možností společnosti osobně na dohodnutém místě.

V. Dodací podmínky

 1. Termín dodání se liší dle druhu a celkového počtu objednaných kusů. U celých sad dresů je zpravidla termín dodání 3-5 týdnů, u teplákových souprav 4-6 týdnů od závazného potvrzení objednávky. Termíny dodání se však mohou značně lišit vzhledem k momentálnímu vytížení výrobních kapacit. O předpokládaném termínu dokončení zakázky bude zákazník informován při potvrzení přijetí objednávky.
 2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv objednávku, objednávku nestandardního čí spekulativního složení či objemu.
 3. Při platbě dobírkou hradí zákazník kupní cenu při převzetí zboží.
 4. Pokud je zboží dodáno na dobírku, zaplaceno předem nebo hotově, přechází vlastnická práva ke zboží na zákazníka okamžikem převzetí zboží. Pokud je dohodnuta platba se splatností, stává se zboží vlastnictvím zákazníka až po připsání fakturované částky na účet společnosti.

VI. Platební podmínky

Platbu je možno uskutečnit těmito způsoby:

 • Hotově při osobním odběru, platba platební kartou není možná,
 • dobírkou při převzetí zboží u přepravce,
 • převodem na účet – zboží bude expedováno až po připsání částky na účet společnosti,
 • fakturou s dohodnutou lhůtou splatnosti (pouze po dohodě při dlouhodobé, ověřené spolupráci).

V ceně zboží nejsou zahrnuty přepravní náklady.

VII. Záruky, reklamace, vady zboží

 1. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi zákazníkem a společností řídí, není-li uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Zákazník má právo na výměnu zboží v případě, že zboží po dodání nemá vlastnosti obvyklé dodávanému druhu zboží.
 3. Zákazník je povinen zboží při dodání řádně převzít. Jakékoliv nedostatky či vady je povinen neprodleně ohlásit společnosti, jakožto dodavateli.
 4. Po dodání společnost neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Za nevhodné zacházení se též považuje běžná manipulace s výrobkem, která neodpovídá instrukcím společnosti týkající se zacházení s výrobkem a jeho údržby.
 5. Reklamace musí splňovat všechny potřebné náležitosti (popis závady, kopie faktury).
 6. Reklamované zboží je potřeba zaslat zpět na adresu společnosti.
 7. V případě neodstranitelné vady společnost vyrobí vadné zboží na své náklady.
 8. Vyřízení reklamace proběhne v co nejkratším termínu, nejpozději však do 30 dnů.
 9. Reklamaci nelze uznat v případě, že se jedná o běžné opotřebení způsobené následkem používání zboží.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost si vyhrazuje právo výrobky které byly vyrobeny u Burik, s.r.o. prezentovat jako  produkt Burik, s.r.o., a to bez rozdílu, včetně možnosti použití designu pro další zákazníky, pokud nebylo dohodnuto jinak. Zákazník toto bere na vědomí a učiněním závazné objednávky s tímto ujednáním souhlasí.
 2. Veškerá loga a designy společnosti Burik, s.r.o. jsou majetkem společnosti a je zakázáno jakékoliv jejich používání, či šíření bez souhlasu společnosti Burik, s.r.o. Logo BURIK a jeho mutace je registrovaná obchodní značka, jejímž vlastníkem je Burik, s.r.o.
 3. Společnost Burik, s.r.o. si vyhrazuje právo jakékoliv změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Platnost obchodních podmínek se automaticky ruší vydáním podmínek nových.