Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce osobních údajů


Správcem osobních údajů je Burik s.r.o., IČ: 294 45 426, se sídlem Brigádnická 1512, 735 41 Petřvald, do obchodního rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě 14. června 2012, oddíl C, vložka 53671.

Burik s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Burik s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresa.
 

Zdroje a účel zpracování


Burik s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů:

  • jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresu prostřednictvím kontaktního a poptávkového formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky služeb, a to pouze po uděleném souhlasu. Osobní údaje subjektů údajů se ukládají společně s datem souhlasu do redakčního systému.
     

Příjemci osobních údajů


Burik s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 
     

Bezpečnost


Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.
Kontaktní e-mail na Správce: info@burik.cz


V Petřvaldu dne 1. 11. 2018